Pugilist Bokseklubb Eidsvoll

Generelt

Vårt mål er å kunne tilby boksing og kampsport til flest mulig. Vi har derfor flere partier slik at alle kan finne noe som passer.

Rettningslinjer

Diplomboksing

Dette er for barn fra 8 - 14 år. Her er fokus ferdighetsboksing og mestring. Diplomboksing deles inn i mikro-diplom og diplom. Man er micro fra året man fyller 8 år til man er 10 år. Diplom er man fra året man fyller 11 år til året man fyller 14 år.
Målet med diplomboksing er på en trygg måte å forberede de yngste bokserne til ordinærboksing med tanke på å få godt skolerte boksere.

Ordinærboksing

Dette er boksing som passer fra fylte 15 år.

For å kunne bokse kamper må man ha startbok med godkjent legeundersøkelse. Denne startboken utstedes av Norges Bokseforbund og skal stemples av forbundet etter legeundersøkelse er utført. For ordinærboksere skal dette utføres hvert år før sesongstart. For diplomboksere gjøres dette kun 1 gang.

Facebook Side: Barn

Til siden

Facebook Side: Female Box

Til siden

Facebook Side: Ordinær Boksere

Til siden


Partier

Diplom og Barnepartiet vårt passer for alle barn fra de er fylte 8 år. Her er fokuset å lære den tekniske delen av boksingen. Det er også mulighet å konkurre fra året man fyller 8 år.

Diplomboksing er en konkurranseform hvor man bedømmer utøverne etter teknisk utførelse, og hvor antall treffere ikke teller. Dette er en annen form for boksing som er godt tilpasset barn og ungdom som er for unge til å delta i ordinær boksing. Det er kamplederens plikt og ansvar å se til at dette etterfølges, og det er sekundantenes ansvar å hjelpe kampleder med å utføre sin plikt.

Ordinær Boksere: Dette partiet er for de over 15 år. Her er det plass til alt fra mosjonisten til kampbokseren.

Amatørboksing skifter navn til AIBA Olympic Boxing – dvs. ordet «amatør» skal ikke lenger brukes. Det internasjonale bokseforbundet AIBA har nå 3 kategorier innenfor boksing: AIBA Olympic Boxing – AOB (tidligere amatør), World Series Boxing – WSB (semi-proff serie), og AIBA Pro Boxing – APB (Proff).

Norges Bokseforbund er underlagt AIBA (det internasjonale bokseforbundet), og følger til enhver tid AIBAs gjeldende regler. Det er dog laget noen særregler for boksing i Norge.

Female Box: Dette partiet er skreddersydd for kvinner som vil komme i form. Her fokuserer vi på fitness-boksing, teknikk, stykretrening og kamptrening. Passer for alle i alderen 14 år og oppover. Partiet har også kvinnelig trener.

Parkinson Boksing: Rock Steady Boxing-metoden er en treningsform som har som hovedmål å styrke folk med parkinson til å kjempe tilbake.

Rock Steady Boxing – Fight Back Parkinson er et samarbeidsprosjekt mellom Pugilist Bokseklubb og Råholt Fysioterapi. Parkinson`s er en uhelbredelig, gradvis utviklende nevrologisk sykdom som rammer i alle aldre. Foruten medisiner er det fysisk trening som kan avhjelpe symptomer og bremse sykdomsutviklingen. Treningsmetoden RockSteady Boxing (RSB) er evidensbasert og foregår uten slag til hodet og kropp – såkalt non-contact-boxing.


Galleri

Historie

Det første beviset på pugilisme (Pugilist; fra latin pugnus for neve og pugil en bokser) ble funnet i Egypt, og er datert tilbake til år 3000 f.Kr. Boksing ble først akseptert som en Olympisk sport år 688 f.Kr. i de 23. Olympiske leker i Olympia. Boksing sto på programmet for første gang i de Olympiske leker i moderne tid i 1904, som ble avholdt i St-Louis, USA. Det ble bokset i syv vektklasser.

I 1906 ble medisinsk undersøkelse før boksekonkurranser introdusert.

I august 1920 var den offisielle grunnleggelsen av det første internasjonale forbundet for amatørboksing. Dette fikk navnet FIBA (International Amateur Boxing Federation). Deltagende land var: Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Norge, Sør-Afrika, Sveits, Sverige og USA.

I 1926 ble det bestemt at det kun skulle være 1 deltager pr land pr vektklasse. Det ble også bestemt at man skulle bokse 3 runder à 3 min. pr kamp, i stede for 2 runder à 3 min og 1 runde à 4 min. som det var før.

I 1931 ble det bestemt at det skulle være 1 kampleder inni ringen, i stede for at kampleder satt utenfor på en høy stol, og at det skulle være nøytrale dommere ringside. Boksere får bruke susp og tannbeskytter for første gang under OL i Los Angeles.

I 1946 Fikk boksingens ledende organ mulighet til å gjenvinne noe av tapet av troverdighet, forårsaket av oppførselen av noen ledende tjenestemenn under 2.verdenskrig. FIBA ble oppløst og det engelske forbundet, i samarbeid med det franske, besluttet å opprette AIBA (the Association Internationale de Boxe Amateur).

I 1950 ble det bestemt at en kamp skulle stoppes når en bokser har blitt slått i gulvet for 3. gang i samme runde, inkludert en beskyttende karantene.

I 1994 ble det bestemt av man kun skulle bruke 10oz (ca.283,5gr) hansker for å ivareta boksernes sikkerhet. Den øvre aldersgrensen ble hevet fra 32 til 34 år. Kvinneboksing ble anerkjent.

2012 Kvinneboksing sto på OL-programmet for første gang. De olympiske vektklassene er foreløpig 51, 60 og 75 kg.

Telefon

980 800 35

Adresse

Bønsmovegen 19B, 2070 Råholt
Råholt, Akershus 2070
Bønsmoen Skole